Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo e-novic

LIBERALNA AKADEMIJA
Slovenska cesta 27, p.p. 1714,
1001 Ljubljana, Slovenija
Telefon: 01 2000 324, 01 4789 718
Telefaks: 01 425 61 50
info@libakademija-drustvo.si

Vprašljivo odpuščanje sodelavcev Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem

Arhiv: 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996

V Liberalni akademiji ugotavljamo, da so novice o odpustitvi kar 46 zaposlenih in drugih sodelavcev s Fakultete za humanistične študije (FHŠ) Univerze na Primorskem zaskrbljujoče. Po trenutno dosegljivih podatkih sodimo, da odpuščanje žal poteka na podlagi razlik v strokovnih in nazorskih pogledih in na podlagi razmerij moči v akademskih sporih, ki jih sicer širša javnost brez daljše razlage težje razume.

V Liberalni akademiji povsem razumemo težavni finančni položaj FHŠ. Vendar pa smo prepričani, da se je vodstvo fakultete vse prehitro zateklo k »dezinvestiranju« na področju kadrov. Odpuščanje sodelavcev, v katerih izpopolnjevanje so že bila vložena znatna javna in zasebna sredstva, niti po ekonomski plati ni utemeljeno. Odpuščanje takih kadrov, med katerimi so po dostopnih informacijah tudi številni vrhunski sodelavci in perspektivni mlajši pedagoški delavci z dobrimi ocenami študentov, je drastični ukrep, ki je razumljiv (nikoli pa ni opravičljiv) šele po tem, ko so izčrpana vsa druga sredstva.

Drugi vidik odpuščanja, ki zadeva razlike v strokovnih in nazorskih pogledih, le-te so za humanistično področje povsod po svetu običajne, pa je še bolj zaskrbljujoč. Gre namreč za vprašanje razsežnosti akademske svobode. Vsaj doslej je veljalo, da je Univerza na Primorskem mlada visokošolska ustanova, ki goji »mediteransko širino duha« in zastopa koncepte interkulturnosti in interdisciplinarnosti. Škoda bi bilo, če bi se ta podoba, ki naj bi jo najbolj izrazito zastopala prav FHŠ, bistveno spremenila.

Pozivamo vodstvo FHŠ, da še enkrat temeljito premisli o svojih odločitvah. Pozivamo rektorat Univerze na Primorskem, da stori, kar je v njegovi moči in pristojnosti ter, ne nazadnje, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, da nastali položaj na FHŠ vzame karseda resno.


Za IO Liberalne akademije

Predsednik LA

Prof. dr. Darko Štrajn

25.6.2010

 

Nazaj na Začetek

Production & design: Creativ, Novi mediji d.o.o.