Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo e-novic

LIBERALNA AKADEMIJA
Slovenska cesta 27, p.p. 1714,
1001 Ljubljana, Slovenija
Telefon: 01 2000 324, 01 4789 718
Telefaks: 01 425 61 50
info@libakademija-drustvo.si

Imenovanje Anžeta Logarja za direktorja urada vlade za komuniciranje zbuja globoke dvome

Arhiv: 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996

Prve resnično bliskovite poteze Janševe vlade, ko je na svoji prvi konstitutivni nočni seji najprej zamenjala ljudi v treh »propagandno-verskih« sektorjih, namesto da bi v skladu z obljubami dala prednost gospodarskim temam, bi sicer lahko bile razumljene kot legitimna poteza sleherne oblasti, če ne bi bile že same po sebi indikativne. Razrešitve dosedanjega direktorja urada vlade za komuniciranje, direktorja obveščevalno-varnostne službe in direktorja urada za verske skupnosti so zgovorna sporočila, ki utemeljujejo slutnjo za prihodnost, kaj bo tej vladi najbolj pomembno.

Radi bi predvsem opozorili na spornost imenovanja Anžeta Logarja na mesto direktorja urada vlade za komuniciranje. Imenovani je npr. v januarju 2008 že zasedal enako mesto v preteklem Janševem mandatu v času, ko je bila njegova vloga predvsem to, da vlado ščiti pred mnogimi kritikami prisvajanja medijev – žal tudi s pomočjo laži. Zaradi grobih neposrednih potvorb sporočil evropskim novinarjem smo v LA takrat izrazili zahtevo po njegovi razrešitvi. Logar je diskreditiral Slovenijo pred evropsko in svetovno javnostjo, ko si je privoščil manipulacijo z okoli 60 tujimi novinarji, zaradi katerih se je oglasila tudi Mednarodna zveza novinarjev (EFJ). Logarjevo dejanje je označila z dramatično trditvijo, da je Slovenija padla na prvem testu iz predsedovanja EU. Njen generalni sekretar Aidan White je v svoji reakciji na Logarjeve manipulacije takrat zapisal: »The government is distorting the facts, failing to tell Slovenians the truth and trying to pull the wool over the eyes of the European public about its attitude to media. It is a shameful start to what should be a proud moment in the history of democracy in Slovenia.« (Vlada potvarja dejstva, Slovencem zamolčuje resnico in skuša pred pogledom evropske javnosti prikriti svoj odnos do medijev. To je sramotni začetek nečesa, kar bi moral biti trenutek ponosa v zgodovini demokracije v Sloveniji.)

Danes smo zaenkrat priča docela neproblematiziranemu imenovanju iste osebe na mesto direktorja urada vlade za komuniciranje, čeprav ta nima potrebne strokovne in moralne kredibilnosti. Po takem imenovanju znova lahko pričakujemo eskalacijo propagandizma, osebnega diskreditiranja, manipulacij in drugih znanih oblik zlorab. Zato pričakujemo, da bo svoje mnenje, glede na vpletenost in preteklo izkušnjo, izrazila tudi edina reprezentativna novinarska organizacija pri nas. Gospod Anže Logar je zdaj za omenjena dejanja celo nagrajen, kar pa zbuja dvom v obljubljeno transparentno delovanje vlade.

Za IO Liberalne akademije,
predsednik LA
prof. dr. Darko Štrajn

11.2.2012

 

Nazaj na Začetek

Production & design: Creativ, Novi mediji d.o.o.