Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo e-novic

LIBERALNA AKADEMIJA
Slovenska cesta 27, p.p. 1714,
1001 Ljubljana, Slovenija
Telefon: 01 2000 324, 01 4789 718
Telefaks: 01 425 61 50
info@libakademija-drustvo.si

tandem son:DA


Nagrada zlata ptica za vizualne umetnosti
 
Tandem son:DA  povezuje različne umetniške medije in na novo definira kolektivno umetniško ustvarjalnost. son:DA torej ne povezuje samo medijev, kot so instalacije, računalniške risbe in avdiovizualni performans, ampak po potrebi tudi različne ustvarjalce z različnih polj delovanja, s čimer se opredeljuje za netradicionalno razumevanje samega avtorstva.
 
Prepoznavni motiv tandema  son:DA je električni kabel, poleg tega pa tudi druga menažerija, kot so vtičnice, telefoni, računalnik, skratka elementi, ki govorijo o povezanosti in sodobnih komunikacijskih načinih. Globalno družbo dandanes vse bolj opredeljuje dihotomija med  povezanimi in nepovezanimi. son:DA zavzema kritično držo do sveta novih tehnologij, in to na vizualno enkraten in zelo prepoznaven način. Vsako njeno delo je z motiviko tako rekoč absolutno vpeto v tehnološki milje, vendar namenoma uporablja elemente, ki so ob vedno novih tehnoloških dosežkih že nekoliko zastareli.
 
Električni kabel, ki je največkrat s črnim lepilnim trakom preprosto zalepljen na steno ali na tla, komentira nevidni brezžični svet, v katerem je svoboda komuniciranja zgolj navidezna, ujeta v zelo trden, »fizičen« sistem kontrole. Kolektiv son:DA daje večjo vidnost nevidnemu svetu protokolov  kontrole, tako da ga predstavlja skozi njegove manj sofisticirane in nam bolj domače elemente.

 

Nazaj na Začetek

Production & design: Creativ, Novi mediji d.o.o.